Algemeen
De disclaimer is van toepassing op de volledige website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyimages.png
U kunt deze website bezoeken zonder Tele Combinatie FRM mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij Tele Combinatie FRM informatie van u nodig heeft, bijvoorbeeld om met u te corresponderen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

U kunt op ieder gewenst moment opdracht geven uw gegevens uit ons klantenbestand te verwijderen.

Middels statistieken is van deze website een aantal gegevens zichtbaar, zoals onder meer het aantal bezoekers van de website. Bedoelde gegevens worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Tele Combinatie FRM spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Tele Combinatie FRM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kan Tele Combinatie FRM zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen.

Tele Combinatie FRM spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.